• LV
  • EN
  • Lyubov Orlova

    Lyubova Orlova by LAtvian sculptor Olga Shilova

    Lyubov Orlova, 2012 Bronze. 28,5x12x9 cm. Artists collection.